Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen

Salon Seuratanssiklubi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Bar & Restaurant Bizarren Kabinetissa tiistaina 27.11.2018 klo 18:00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat esityslistan mukaisesti.

Toivotamme kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet jäsenet tervetulleeksi osallistumaan päätöksentekoon!

Kaikki yhdistyksemme jäsenet tervetuloa!
Salon Seuratanssiklubi ry:n hallitus

KOKOUSKUTSU

Salon Seuratanssiklubi ry
Sääntömääräinen syyskokous

Aika: Tiistaina 27.11.2018, klo 18:00
Paikka: Bar Bizarren kabinetti, Helsingintie 2, 24100 Salo

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Esitetään vuoden 2017 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 6. Päätetään vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet kaudelle 2019.
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle sijainen, tai tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö.
 10. Käsitellään muut esille tulleet asiat.
 11. Kokouksen päättäminen.